معرفی طرح های فرش دستبافت ، این طرح ها از نمایش صحنه های شکار و شکارگاه ها، الهام گرفته اند. به گونه ای که در طرح فرش، یک سوار کار با وسیله ای مثل تیر و کمان در حال شکار آهو یا دیگر جانوران است. برخی از طرح های فرعی شکارگاهی عبارتند از: شکارگاه قابی، شکارگاه لچک ترنج، شکارگاه سراسری، شکارگاه درختی، شکارگاه ترنج دار.


فرش های طرح قابی(خشتی) : 


در این طرح متن فرش به قسمت ها یا قاب های مختلفی تقسیم شده که در کنار هم به طور منظم قرار گرفته اند. درون هر قاب با برگ ها و گل های مختلف و متنوعی تزیین شده است. برخی از طرح های فرعی خشتی عبارتند از: قابی ستونی، قابی اسلیمی، قرآنی کرمانی و ...


فرش های طرح گل فرنگ : 


تمامی طرح های این گروه بر اساس گل های طبیعی به خصوص گل های رز با رنگ های بسیار روشن مثل: سرخ، زرد، آبی طراحی شده اند. گل فرنگ دسته گلی، گل فرنگ گل و بلبل، لچک و ترنج گل فرنگ، افشان گل فرنگ، ، گل فرنگ بیجار، و... نمونه هایی از این طرح فرش هستند.

 

فرش های گلدانی : 


معمولا در طرح گلدانی، گلدان هایی با شکل و اندازه های مختلفی به چشم می¬خورند. بعضی اوقات یک گلدان پر از گل تمام فرش را می¬پوشاند. گاهی نیز چند گلدان به صورت متقارن در دور متن یا به دنبال یکدیگر تمامی متن را می¬پوشانند.گلدانی ظل السلطان، گلدانی ختائی، گلدانی سراسری، گلدانی دو طرفه، گلدانی لچک ترنج، گلدانی محرابی، گلدانی حاج خاتمی، گلدانی تکراری، گلدانی یک طرفه از جمله گروه های فرعی طرح فرش های گلدانی هستند.


فرش های طرح محرابی : 


طرح اصلی این گروه بر گرفته از محراب است. محراب مکانی در مسجد است که امام جماعت در آنجا نماز می¬گذارد. معمولا در این طرح ها برای پوشاندن محراب از تزییناتی مثل: گلدان، قندیل و درختچه های کوچک استفاده می شود. برخی مواقع محراب را با ستون هایی که سقف محراب بر روی آن ها قرار دارد، نمایش می¬دهند. محرابی قندیلی، محرابی گلدانی، محرابی درختی نمونه هایی از این طرح ها هستند .


فرش های طرح ماهی در هم : 


یکی از قدیمی ترین و معروف ترین طرح ها در فرش های ایران، طرح ماهی درهم است. معمولا این فرش در ابتدا به صورت یک واگیره است که بافنده آن را بارها در فرش تکرار می¬کند. واگیره به صورت یک حوض به شکل لوزی است که ماهی در اطراف آن دیده می¬شود.