با طرح های فرش دستبافت بیشتر آشنا شوید ، طرح بته ای از درخت سرو تجرید پیدا کرده است. در این دسته از طرح ها، بته های سر کج ایران که به بته جقه نیز معروف هستند، در اندازه ها و شکل های مختلفی مشاهده می¬شود.

بته افشاری، بته شاخ گوزن، بته جقه، بته ترمه، هشت گل، بته سرابندی، بته کردستانی یا هشت بته، بته لچک ترنج ، بته میر شکسته، بته قلمکار اصفهان، بته بازوبندی، بته بادامی، بته خرقه ای، بته شاخ گوزن، بته سنندج، از معروف ترین این طرح ها هستند.


فرش های طرح اقباسی : 


به دلیل اینکه بیشتر طرح های این گروه، شباهت بسیاری به طرح های منطقه های مرزی ایران، کشورهای همسایه ایران و دیگر کشور ها دارد، آن ها را طرح های اقباسی نامیده اند. قفقازی و گومبلی معروف ترین این طرح ها هستند.


فرش های طرح بندی یا واگیره ای : 


به دلیل اینکه در این نوع طرح ها یک بخش کوچک از فرش بارها از لحاظ طولی یا عرضی، در سراسر فرش تکرار می¬شود، آن را بندی نیز می¬نامند. بندی میناخانی یا ورامین، بندی ترنج دار، بندی قابقابی، بندی سروی، بندی شیر شکری یا بازوبندی، بندی ملانصرالدین یا بندی آدمکی، بندی مجلسی، بندی شاخه گوزن حیوان دار، بندی دسته گل، بندی پیچک، بندی کتیبه ای، بندی بختیاری، بندی خوشه انگوری و بندی خاتم شیرازی ، بندی اسلیمی، بندی شکسته، بندی مستوفی، بندی قالب خشتی یا همان لوزی، بندی درختی نام های فرعی این گروه از فرش هستند.


فرش های طرح درختی : 


با اینکه برگ و شاخه ها اساس کار در طراحی فرش هستند، اما در این طرح تلاش بسیاری شده تا شباهت زیاد آن به طبیعت حفظ شود. ، درختی ترنج دار، درختی سروی، درختی گلدانی، درختی آب نما یا سبزی کاری، درختی حیوان دار یا همان جانوری، معروف ترین طرح های فرش درختی هستند.


فرش های طرح بخارا یا ترکمن : 


این طرح از فرش ها از نظر شکستگی خطوط و اشکال هندسی شباهت زیادی به طرح های ایلی به خصوص مردم کوچ نشین دارد. این طرح بدون استفاده از نقشه و به صورت ذهنی بافته می¬شود. طرح های فرعی این فرش ها عبارتند از: ترکمنی آخال، ترکمنی قاب یمونی، ترکمنی غزال گز یا همان چشم آهو، ترکمنی خورجینی،ترکمنی چهار قاب و ترکمنی قاشقی، ترکمنی شانه ای،