تست هوش سلول متفاوت

چکیده:

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است. می خواهیم آن را از بقیه جدا کنیم…

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است و می خواهیم آن را بیابیم. به نظر شما کدام یک از این سلول ها را باید از بقیه جدا کنیم؟

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب تست هوش :

گزینه E

با کمی دقت متوجه می شویم که بقیه سلول ها، دو به دو، وارونه همدیگر هستند:

A و D

B و F

C و G

منبع : آی هوش

معمای خرس قطبی

یک خرس قطبی تعدادی قطعه گوشت با اندازه های مختلف را در غاری ذخیره کرده است و هر روز مقداری از آن را می خورد. ادامه خواندن “معمای خرس قطبی”

تست هوش مربع های چوب کبریتی

تعدادی چوب کبریت داریم که با آنها مربع ساخته ایم. ادامه خواندن “تست هوش مربع های چوب کبریتی”

معمای تعداد مثلث ها

در شکل داده شده، چند مثلث قابل شمارش است؟  ادامه خواندن “معمای تعداد مثلث ها”

تست هوش عتیقه های گران قیمت

تعدادی عتیقه گران قیمت داریم. قیمت این اجناس آنتیک، بصورت ترکیب چند قلم با هم مشخص شده است. ادامه خواندن “تست هوش عتیقه های گران قیمت”

تست هوش کلاس نمونه

قرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، این است که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد. ادامه خواندن “تست هوش کلاس نمونه”