تست هوش وزن بطری خالی

یک بطری آبمیوه داریم که در حالت پر و نصفه، وزن آن مشخص شده است.

ادامه خواندن “تست هوش وزن بطری خالی”

تست هوش سلول متفاوت

چکیده:

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است. می خواهیم آن را از بقیه جدا کنیم…

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است و می خواهیم آن را بیابیم. به نظر شما کدام یک از این سلول ها را باید از بقیه جدا کنیم؟

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب تست هوش :

گزینه E

با کمی دقت متوجه می شویم که بقیه سلول ها، دو به دو، وارونه همدیگر هستند:

A و D

B و F

C و G

منبع : آی هوش

تست هوش برچسب مکعب مجهول

تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.

به شکل بالا نگاه کنید، هر کدام از مکعب ها یک برچسب عددی خورده است. ولی برچسب یکی از آنها مجهول است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب معما :

۳

عدد هر یک از برچسب ها، حاصل جمع برچسب های بالا و سمت راست آن برچسب است.

منبع : آی هوش

تست هوش عددی سخت

بجای علامت سؤال، چه عددی قرار می گیرد؟ ادامه خواندن “تست هوش عددی سخت”

تست هوش مربع های چوب کبریتی

تعدادی چوب کبریت داریم که با آنها مربع ساخته ایم. ادامه خواندن “تست هوش مربع های چوب کبریتی”

معمای تعداد مثلث ها

در شکل داده شده، چند مثلث قابل شمارش است؟  ادامه خواندن “معمای تعداد مثلث ها”

تست هوش عتیقه های گران قیمت

تعدادی عتیقه گران قیمت داریم. قیمت این اجناس آنتیک، بصورت ترکیب چند قلم با هم مشخص شده است. ادامه خواندن “تست هوش عتیقه های گران قیمت”

تست هوش کلاس نمونه

قرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، این است که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد. ادامه خواندن “تست هوش کلاس نمونه”